نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی پلاک 2145 ساختمان گروه مالی دی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 شعبه 1 مرکزی تهران(کارگزاری) 01 تهران- خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی پلاک 2145 ساختمان گروه مالی دی 021-41684000
2 شعبه 2 مرکزی تهران(کارگزاری) 02 تهران- خ شهید مطهری پلاک 361 طبقه منفی یک 021-41684000