نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق بانک دی در تاریخ 1390/02/24 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
آخرین حدنصاب های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 04-02-1400
تغییرات مجمع مورخ 1398/04/22
تغییرات مجمع مورخ 1396/12/14
تغییرات مجمع 06/03/1396
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1396/07/30