بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک دی

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی جهت حضور در مجمع
بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی به شماره ثبت ٢٧٦٧٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٥٧٢٣٩٠ دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ١٤ مورخ ١٣٩٥/٠٦/٢٨ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- نبش کوچه چهاردهم- ساختمان شماره ٥٨- طبقه سوم تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
١- تصویب صورتهای مالی  منتهی به ٢٢/٠٣/١٣٩٥
٢- انتخاب حسابرس
٣- انتخاب متولی
٤- تغییر آدرس
٥- سایر موارد