نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعدیل قیمت سهام کنتوری سازی ایران و بانک صادرات

 به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری بانک دی می رساند : طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری ، قیمت پایانی سهم های کنتور سازی ایران به میزان 19.96 درصد و بانک صادرات به میزان 19.9درصد کاهش یافت .