نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/06/06

بدین‌ وسیله به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق می رساند ؛ جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی ، رأس ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1397/06/06 در محل دفتر مرکزی بانک دی واقع در خیابان ولیعصر (عج) ، نبش خیابان پروین ، پلاک 45 - طبقه دوم تشکیل می گردد .

لذا خواهشمند است ، نسبت به معرفی نماینده قانونی خود جهت حضور در جلسه مجمع مذکور اقدام نمایید .


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل