نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1396/12/14

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند؛ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 14/12/1396 در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- نبش کوچه چهاردهم- ساختمان شماره 58- طبقه چهارم تشکیل خواهد شد، لذا خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده قانونی خود جهت حضور در جلسه مذکور اقدام نمایید.

دستور جلسه:

1-    نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه؛

2-    تغییر آدرس محل صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی؛

3-    اصلاح مفاد مندرج در بند 8-3 امیدنامه صندوق؛

4-    سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.