بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 411,332,032,978 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,845,805 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,872,145 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,942,314 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 52,427

صندوق بانک دی

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/03/23

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك دي

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي

ضامن نقد شوندگی:

بانك دي

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك دي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن بهشتي نامدار، محمد همتي روزبهاني، پژمان كيا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها